DISCLAIMER

Alle onderdelen van de website www.felixelmere.be zoals de navigatiestructuur en menu’s, teksten, afbeeldingen, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, icoontjes, videoclips, animaties, software, databanken, scripts en logo’s zijn de exclusieve eigendom van Félix Elmeré BV zoals hierboven omschreven, van de aan haar verbonden natuurlijke personen of van haar eventuele licentiegevers en vallen onder de bescherming van het auteursrecht, het merkenrecht, handelsbenamingen, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

 

Félix Elmeré BV verbindt er zich toe redelijke inspanningen te leveren om de informatie op de website nauwkeurig, volledig en correct te verwerken en weer te geven voor de bezoeker, zonder enige garantie te bieden dat de op de website meegedeelde of verwerkte informatie effectief nauwkeurig, volledig, actueel en zonder fouten zou zijn, of dat de website geen computervirussen zou bevatten of geen programmacode zou bevatten die op enige wijze schadelijk zou zijn voor het toestel van de bezoeker, waarop de website wordt weergeven.

 

Félix Elmeré BV is gerechtigd om welkdanige aanpassing en update van de website op ieder ogenblik door te voeren. Hij zal redelijke inspanningen leveren om foutieve vermeldingen op de website aan te passen of ontbrekende gegevens op de website aan te vullen indien zij daartoe een concreet verzoek ontvangt.

 

Koppelingen of links die opgenomen zijn in de website kunnen leiden naar websites of webdiensten die niet beheerd worden door of eigendom zijn van Félix Elmeré BV. Dergelijke koppelingen worden enkel aangeboden ter informatie van de bezoekers en houden geen expliciete noch impliciete goedkeuring in van Félix Elmeré BV van de betrokken website of webdienst. Félix Elmeré BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor die websites of webdiensten van derden waarnaar de betrokken koppelingen verwijzen en de bezoeker maakt er volledig op eigen risico gebruik van. Félix Elmeré BV is eveneens niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites.

 

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo, laat ons gerust weten hoe we u kunnen helpen